Psalms 130:2

PBG(i) 2 Panie! wysłuchaj głos mój: nakłoń uszów twych do głosu prośb moich.