Psalms 18:5

PBG(i) 5 Ogarnęły mię były boleści śmierci, a potoki niepobożnych zatrwożyły mię.