Job 10:12

PBG(i) 12 Żywotem i miłosierdziem darowałeś mię, a opatrzność twoja strzegła ducha mego.