Job 10:12

Bulgarian(i) 12 Живот и милост си ми дал и Твоята закрила е опазила духа ми.