Genesis 13:5

PBG(i) 5 Także Lot, który chodził z Abramem, miał owce, i woły i namioty.