Genesis 13:5

BKR(i) 5 Také i Lot, kterýž s Abramem chodil, měl ovce a voly i stany.