Genesis 11:26

PBG(i) 26 I żył Tare siedemdziesiąt lat, i spłodził Abrama, Nachora i Harana.