Genesis 11:26

DSV(i) 26 En Terah leefde zeventig jaren, en gewon Abram, Nahor en Haran.