Ecclesiastes 3:10

PBG(i) 10 Widziałem pracę, którą dał Bóg synom ludzkim, aby się nią bawili.