Ecclesiastes 3:10

BKR(i) 10 Viděl jsem zaměstknání, kteréž dal Bůh synům lidským, aby se jím trápili.