Ecclesiastes 3:10

Croatian(i) 10 Razmišljam o mučnoj zadaći što je Bog zadade sinovima ljudskim.