Ecclesiastes 3:10

Albanian(i) 10 Pashë punën që Perëndia u jep bijve të njerëzve, me qëllim që të mundohen.