1 Thessalonians 4:12

PBG(i) 12 Abyście uczciwie chodzili przed obcymi, a w niczem abyście nie mieli niedostatku.