1 Thessalonians 4:12

DSV(i) 12 Opdat gij eerlijk wandelt bij degenen, die buiten zijn, en geen ding van node hebt.