1 Thessalonians 4:12

Danish(i) 12 paa det I maa omgaaes sømmeligen med dem, som ere udenfor, og ikke trænge til Nogen.