1 Thessalonians 4:12

Bulgarian(i) 12 за да живеете благоприлично пред външните хора и да не се нуждаете от никого.