1 Chronicles 3:17

PBG(i) 17 A synowie Jechonijasza więźnia: Salatyjel syn jego.
Reformed Dating