1 Chronicles 3:17

DSV(i) 17 En de kinderen van Jechonia waren Assir; zijn zoon was Sealthiël;
Reformed Dating