1 Chronicles 3:17

BKR(i) 17 Synové pak Jekoniáše vězně: Salatiel syn jeho.
Reformed Dating