1 Chronicles 16:12

PBG(i) 12 Wspominajcie dziwne sprawy jego, które czynił, i cuda jego, i sądy ust jego.