Psalms 119:20

PBG(i) 20 Omdlewa dusza moja, pragnąc sądów twoich na każdy czas.