Psalms 119:75

PBG(i) 75 Znam, Panie! iż są sprawiedliwe sądy twoje, a iżeś mię słusznie utrapił.