Proverbs 9:12

Lithuanian(i) 12 Jei esi išmintingas, esi išmintingas pats sau; jei niekintojas, pats ir nukentėsi.