Proverbs 9:12

BKR(i) 12 Budeš-li moudrý, sobě moudrý budeš; pakli posměvač, sám vytrpíš.