Proverbs 9:12

Croatian(i) 12 Ako si mudar, sebi si mudar; budeš li podsmjevač, sam ćeš snositi."