Isaiah 11:10

LXX_WH(i)
    10 G2532 CONJ και G1510 V-FMI-3S εσται G1722 PREP εν G3588 T-DSF τη G2250 N-DSF ημερα G1565 D-DSF εκεινη G3588 T-NSF η   N-NSF ριζα G3588 T-GSM του G2421 N-PRI ιεσσαι G2532 CONJ και G3588 T-NSM ο G450 V-PMPNS ανισταμενος G757 V-PAN αρχειν G1484 N-GPN εθνων G1909 PREP επ G846 D-DSM αυτω G1484 N-APN εθνη G1679 V-FAI-3P ελπιουσιν G2532 CONJ και G1510 V-FMI-3S εσται G3588 T-NSF η G372 N-NSF αναπαυσις G846 D-GSM αυτου G5092 N-NSF τιμη