Genesis 1:20

LXX_WH(i)
    20 G2532 CONJ και   V-AAI-3S ειπεν G3588 T-NSM ο G2316 N-NSM θεος G1806 V-AAD-3S εξαγαγετω G3588 T-NPN τα G5204 N-NPN υδατα G2062 N-APN ερπετα G5590 N-GPF ψυχων G2198 V-PAPGP ζωσων G2532 CONJ και G4071 N-APN πετεινα G4072 V-PMPAP πετομενα G1909 PREP επι G3588 T-GSF της G1065 N-GSF γης G2596 PREP κατα G3588 T-ASN το G4733 N-ASN στερεωμα G3588 T-GSM του G3772 N-GSM ουρανου G2532 CONJ και G1096 V-AMI-3S εγενετο G3778 ADV ουτως
Brenton(i) 20 And God said, Let the waters bring forth reptiles having life, and winged creatures flying above the earth in the firmament of heaven, and it was so.