Exodus

LXX_WH(i)
    1 G3778 D-NPN ταυτα G3588 T-NPN τα G3686 N-NPN ονοματα G3588 T-GPM των G5207 N-GPM υιων G2474 N-PRI ισραηλ G3588 T-GPM των G1531 V-RPPGP εισπεπορευμενων G1519 PREP εις G125 N-ASF αιγυπτον G260 ADV αμα G2384 N-PRI ιακωβ G3588 T-DSM τω G3962 N-DSM πατρι G846 D-GPM αυτων G1538 A-NSM εκαστος   N-DSF πανοικια G846 D-GPM αυτων G1525 V-AAI-3P εισηλθοσαν
    2   N-PRI ρουβην G4826 N-PRI συμεων G3017 N-PRI λευι G2455 N-PRI ιουδας
    3   N-PRI ισσαχαρ G2194 N-PRI ζαβουλων G2532 CONJ και G958 N-PRI βενιαμιν
    4   N-PRI δαν G2532 CONJ και   N-PRI νεφθαλι G1045 N-PRI γαδ G2532 CONJ και G768 N-PRI ασηρ
    5 G2501 N-PRI ιωσηφ G1161 PRT δε G1510 V-IAI-3S ην G1722 PREP εν G125 N-DSF αιγυπτω G1510 V-IAI-3P ησαν G1161 PRT δε G3956 A-NPF πασαι G5590 N-NPF ψυχαι G1537 PREP εξ G2384 N-PRI ιακωβ G4002 N-NUI πεντε G2532 CONJ και G1440 N-NUI εβδομηκοντα
    6 G5053 V-AAI-3S ετελευτησεν G1161 PRT δε G2501 N-PRI ιωσηφ G2532 CONJ και G3956 A-NPM παντες G3588 T-NPM οι G80 N-NPM αδελφοι G846 D-GSM αυτου G2532 CONJ και G3956 A-NSF πασα G3588 T-NSF η G1074 N-NSF γενεα G1565 D-NSF εκεινη
    7 G3588 T-NPM οι G1161 PRT δε G5207 N-NPM υιοι G2474 N-PRI ισραηλ G837 V-API-3P ηυξηθησαν G2532 CONJ και G4129 V-API-3P επληθυνθησαν G2532 CONJ και   A-NPM χυδαιοι G1096 V-AMI-3P εγενοντο G2532 CONJ και G2729 V-IAI-3P κατισχυον G4970 ADV σφοδρα G4970 ADV σφοδρα G4129 V-AAI-3S επληθυνεν G1161 PRT δε G3588 T-NSF η G1065 N-NSF γη G846 D-APM αυτους
    8 G450 V-AAI-3S ανεστη G1161 PRT δε G935 N-NSM βασιλευς G2087 A-NSM ετερος G1909 PREP επ G125 N-ASF αιγυπτον G3739 R-NSM ος G3364 ADV ουκ   V-YAI-3S ηδει G3588 T-ASM τον G2501 N-PRI ιωσηφ
    9   V-AAI-3S ειπεν G1161 PRT δε G3588 T-DSN τω G1484 N-DSN εθνει G846 D-GSM αυτου G2400 INJ ιδου G3588 T-NSN το G1085 N-NSN γενος G3588 T-GPM των G5207 N-GPM υιων G2474 N-PRI ισραηλ G3173 A-NSN μεγα G4128 N-NSN πληθος G2532 CONJ και G2480 V-PAI-3S ισχυει G5228 PREP υπερ G1473 P-AP ημας
    10 G1205 ADV δευτε G3767 PRT ουν   V-AAS-1P κατασοφισωμεθα G846 D-APM αυτους G3379 ADV μηποτε G4129 V-APS-3S πληθυνθη G2532 CONJ και G2259 ADV ηνικα G302 PRT αν G4819 V-AAS-3S συμβη G1473 P-DP ημιν G4171 N-NSM πολεμος G4369 V-FPI-3P προστεθησονται G2532 CONJ και G3778 D-NPM ουτοι G4314 PREP προς G3588 T-APM τους   A-APM υπεναντιους G2532 CONJ και   V-AAPNP εκπολεμησαντες G1473 P-AP ημας G1831 V-FMI-3P εξελευσονται G1537 PREP εκ G3588 T-GSF της G1065 N-GSF γης
    11 G2532 CONJ και   V-AAI-3S επεστησεν G846 D-DPM αυτοις G1988 N-APM επιστατας G3588 T-GPN των G2041 N-GPN εργων G2443 CONJ ινα G2559 V-AAS-3P κακωσωσιν G846 D-APM αυτους G1722 PREP εν G3588 T-DPN τοις G2041 N-DPN εργοις G2532 CONJ και G3618 V-AAI-3P ωκοδομησαν G4172 N-APF πολεις   A-APF οχυρας G3588 T-DSM τω G5328 N-PRI φαραω G3588 T-ASF την G5037 PRT τε   N-PRI πιθωμ G2532 CONJ και   N-PRI ραμεσση G2532 CONJ και G5607 N-PRI ων G3739 R-NSF η G1510 V-PAI-3S εστιν G2246 N-GSM ηλιου G4172 N-NSF πολις
    12 G2530 ADV καθοτι G1161 PRT δε G846 D-APM αυτους G5013 V-IAI-3P εταπεινουν G5118 A-DSM τοσουτω G4183 A-NPMC πλειους G1096 V-IMI-3P εγινοντο G2532 CONJ και G2480 V-IAI-3P ισχυον G4970 ADV σφοδρα G4970 ADV σφοδρα G2532 CONJ και G948 V-IMI-3P εβδελυσσοντο G3588 T-NPM οι G124 N-NPM αιγυπτιοι G575 PREP απο G3588 T-GPM των G5207 N-GPM υιων G2474 N-PRI ισραηλ
    13 G2532 CONJ και G2616 V-IAI-3P κατεδυναστευον G3588 T-NPM οι G124 N-NPM αιγυπτιοι G3588 T-APM τους G5207 N-APM υιους G2474 N-PRI ισραηλ G970 N-DSF βια
    14 G2532 CONJ και   V-IAI-3P κατωδυνων G846 D-GPM αυτων G3588 T-ASF την G2222 N-ASF ζωην G1722 PREP εν G3588 T-DPN τοις G2041 N-DPN εργοις G3588 T-DPN τοις G4642 A-DPN σκληροις G3588 T-DSM τω G4081 N-DSM πηλω G2532 CONJ και G3588 T-DSF τη   N-DSF πλινθεια G2532 CONJ και G3956 A-DPN πασι G3588 T-DPN τοις G2041 N-DPN εργοις G3588 T-DPN τοις G1722 PREP εν G3588 T-DPN τοις   N-DPN πεδιοις G2596 PREP κατα G3956 A-APN παντα G3588 T-APN τα G2041 N-APN εργα G3739 R-GPN ων G2615 V-IMI-3P κατεδουλουντο G846 D-APM αυτους G3326 PREP μετα G970 N-GSF βιας
    15 G2532 CONJ και   V-AAI-3S ειπεν G3588 T-NSM ο G935 N-NSM βασιλευς G3588 T-GPM των G124 N-GPM αιγυπτιων G3588 T-DPF ταις   N-DPF μαιαις G3588 T-GPM των G1445 N-GPM εβραιων G3588 T-DSF τη G1519 A-DSF μια G846 D-GPM αυτων G3739 R-DSF η G3686 N-NSN ονομα   N-PRI σεπφωρα G2532 CONJ και G3588 T-NSN το G3686 N-NSN ονομα G3588 T-GSF της G1208 A-GSF δευτερας   N-PRI φουα
    16 G2532 CONJ και   V-AAI-3S ειπεν G3752 ADV οταν   V-PAI-2P μαιουσθε G3588 T-APF τας   N-APF εβραιας G2532 CONJ και G1510 V-PAS-3P ωσιν G4314 PREP προς G3588 T-DSN τω G5088 V-PAN τικτειν G1437 CONJ εαν G3303 PRT μεν   A-NSN αρσεν G1510 V-PAS-3S η G615 V-AAD-2P αποκτεινατε G846 D-ASN αυτο G1437 CONJ εαν G1161 PRT δε G2338 A-NSN θηλυ   V-PMD-2P περιποιεισθε G846 D-ASN αυτο
    17 G5399 V-API-3P εφοβηθησαν G1161 PRT δε G3588 T-NPF αι   N-NPF μαιαι G3588 T-ASM τον G2316 N-ASM θεον G2532 CONJ και G3364 ADV ουκ G4160 V-AAI-3P εποιησαν G2530 ADV καθοτι G4929 V-AAI-3S συνεταξεν G846 D-DPF αυταις G3588 T-NSM ο G935 N-NSM βασιλευς G125 N-GSF αιγυπτου G2532 CONJ και G2225 V-IAI-3P εζωογονουν G3588 T-APN τα   A-APN αρσενα
    18 G2564 V-AAI-3S εκαλεσεν G1161 PRT δε G3588 T-NSM ο G935 N-NSM βασιλευς G125 N-GSF αιγυπτου G3588 T-APF τας   N-APF μαιας G2532 CONJ και   V-AAI-3S ειπεν G846 D-DPF αυταις G5100 I-ASN τι G3754 CONJ οτι G4160 V-AAI-2P εποιησατε G3588 T-ASN το G4229 N-ASN πραγμα G3778 D-ASN τουτο G2532 CONJ και G2225 V-IAI-2P εζωογονειτε G3588 T-APN τα   A-APN αρσενα
    19   V-AAI-3P ειπαν G1161 PRT δε G3588 T-NPF αι   N-NPF μαιαι G3588 T-DSM τω G5328 N-PRI φαραω G3364 ADV ουχ G3739 CONJ ως G1135 N-NPF γυναικες G125 N-GSF αιγυπτου G3588 T-NPF αι   N-NPF εβραιαι G5088 V-PAI-3P τικτουσιν G1063 PRT γαρ G4250 ADV πριν G2228 CONJ η G1525 V-AAN εισελθειν G4314 PREP προς G846 D-APF αυτας G3588 T-APF τας   N-APF μαιας G2532 CONJ και G5088 V-IAI-3P ετικτον
    20 G2095 ADV ευ G1161 PRT δε G4160 V-IAI-3S εποιει G3588 T-NSM ο G2316 N-NSM θεος G3588 T-DPF ταις   N-DPF μαιαις G2532 CONJ και G4129 V-AAI-3S επληθυνεν G3588 T-NSM ο G2992 N-NSM λαος G2532 CONJ και G2480 V-IAI-3S ισχυεν G4970 ADV σφοδρα
    21 G1894 CONJ επειδη G5399 V-IMI-3P εφοβουντο G3588 T-NPF αι   N-NPF μαιαι G3588 T-ASM τον G2316 N-ASM θεον G4160 V-AAI-3P εποιησαν G1438 D-DPF εαυταις G3614 N-APF οικιας
    22 G4929 V-AAI-3S συνεταξεν G1161 PRT δε G5328 N-PRI φαραω G3956 A-DSM παντι G3588 T-DSM τω G2992 N-DSM λαω G846 D-GSM αυτου G3004 V-PAPNS λεγων G3956 A-NSM παν   A-ASN αρσεν G3739 R-NSN ο G1437 CONJ εαν G5088 V-APS-3S τεχθη G3588 T-DPM τοις G1445 N-DPM εβραιοις G1519 PREP εις G3588 T-ASM τον G4215 N-ASM ποταμον   V-AAD-2P ριψατε G2532 CONJ και G3956 A-ASN παν G2338 A-ASN θηλυ G2225 V-PAI-2P ζωογονειτε G846 D-ASN αυτο
Brenton(i) 1 These are the names of the sons of Israel that came into Egypt together with Jacob their father; they came in each with their whole family. 2 Ruben, Simeon, Levi, Judas, 3 Issachar, Zabulon, Benjamin, 4 Dan and Nephthalim, Gad and Aser. 5 But Joseph was in Egypt. And all the souls born of Jacob were seventy-five. 6 And Joseph died, and all his brethren, and all that generation. 7 And the children of Israel increased and multiplied, and became numerous and grew exceedingly strong, and the land multiplied them. 8 And there arose up another king over Egypt, who knew not Joseph. 9 And he said to his nation, Behold, the race of the children of Israel is a great multitude, and is stronger than we: 10 come then, let us deal craftily with them, lest at any time they be increased, and whensoever war shall happen to us, these also shall be added to our enemies, and having prevailed against us in war, they will depart out of the land. 11 And he set over them task-masters, who should afflict them in their works; and they built strong cities for Pharao, both Pitho, and Ramesses, and On, which is Heliopolis. 12 But as they humbled them, by so much they multiplied, and grew exceedingly strong; and the Egyptians greatly abhorred the children of Israel. 13 And the Egyptians tyrannised over the children of Israel by force. 14 And they embittered their life by hard labours, in the clay and in brick-making, and all the works in the plains, according to all the works, wherein they caused them to serve with violence. 15 And the king of the Egyptians spoke to the midwives of the Hebrews; the name of the one was, Sepphora; and the name of the second, Phua. 16 And he said, When ye do the office of midwives to the Hebrew women, and they are about to be delivered, if it be a male, kill it; but if a female, save it. 17 But the midwives feared God, and did not as the king of Egypt appointed them; and they saved the male children alive. 18 And the king of Egypt called the midwives, and said to them, Why is it that ye have done this thing, and saved the male children alive? 19 And the midwives said to Pharao, The Hebrew women are not as the women of Egypt, for they are delivered before the midwives go in to them. So they bore children. 20 And God did well to the midwives, and the people multiplied, and grew very strong. 21 And as the midwives feared God, they established for themselves families. 22 And Pharao charged all his people, saying, Whatever male child shall be born to the Hebrews, cast into the river; and every female, save it alive.
Reformed Dating