Ezra

Indonesian(i) 1 Pada tahun pertama pemerintahan Kores, raja Persia, TUHAN melaksanakan apa yang telah diucapkan-Nya melalui Nabi Yeremia. TUHAN mendorong hati Kores untuk mengeluarkan sebuah perintah yang dibacakan di seluruh kerajaannya. Bunyinya demikian: 2 "Inilah perintah Kores, raja Persia. TUHAN, Allah penguasa di surga telah menjadikan aku raja atas seluruh dunia, dan menugaskan aku untuk membangun rumah bagi-Nya di Yerusalem di daerah Yehuda. 3 Semoga Allah melindungi kamu sekalian yang menjadi umat-Nya. Kamu harus pulang ke Yerusalem dan membangun kembali Rumah TUHAN, Allah Israel, Allah yang diam di Yerusalem. 4 Jika ada seorang dari umat-Nya di tempat pembuangan ini yang memerlukan bantuan untuk dapat pulang, maka tetangga-tetangganya harus memberikan bantuan itu. Mereka harus memberikan kepadanya perak dan emas, bekal untuk di jalan serta binatang muatan, dan juga persembahan-persembahan untuk Rumah TUHAN di Yerusalem." 5 Kemudian para kepala kaum dari suku Yehuda dan Benyamin, para imam dan orang-orang Lewi, dan setiap orang yang hatinya digerakkan oleh Allah, berkemas-kemas untuk pulang ke Yerusalem dan membangun kembali Rumah TUHAN. 6 Semua tetangga mereka ikut membantu dengan memberikan barang-barang, seperti perkakas-perkakas perak dan emas, bekal untuk di jalan, binatang muatan, harta benda lainnya dan persembahan-persembahan untuk Rumah TUHAN. 7 Kores mengeluarkan mangkuk-mangkuk dan cawan-cawan yang dahulu dipakai dalam Rumah TUHAN di Yerusalem. Barang-barang itu telah diangkut oleh Raja Nebukadnezar dan ditaruh di dalam kuil dewa-dewanya sendiri. 8 Kores menyerahkan urusan benda-benda itu kepada Mitredat, kepala perbendaharaan kerajaan. Kemudian Mitredat membuat daftar dari barang-barang itu untuk Sesbazar, gubernur Yehuda. 9 Inilah daftarnya: mangkuk-mangkuk emas untuk upacara persembahan-30; mangkuk-mangkuk perak untuk upacara persembahan-1.000; mangkuk-mangkuk lainnya-29; mangkuk-mangkuk kecil dari emas-30; mangkuk-mangkuk kecil dari perak-410; perkakas lainnya-1.000. 10 (1:9) 11 Seluruhnya berjumlah 5.400 mangkuk emas dan perak serta barang-barang lain. Semuanya itu dibawa oleh Sesbazar ketika dia dan orang-orang buangan yang lain berangkat dari Babel menuju ke Yerusalem.