Matthew 5:32

IGNT(i)
  32 G1473 εγω   G1161 δε BUT I G3004 (G5719) λεγω SAY G5213 υμιν TO YOU G3754 οτι THAT G3739 ος   G302 αν WHOEVER G630 (G5661) απολυση   G3588 την SHALL PUT AWAY G1135 γυναικα   G846 αυτου HIS WIFE, G3924 παρεκτος EXCEPT G3056 λογου ON ACCOUNT G4202 πορνειας OF FORNICATION, G4160 (G5719) ποιει CAUSES G846 αυτην HER G3429 (G5738) μοιχασθαι TO COMMIT ADULTERY; G2532 και AND G3739 ος   G1437 εαν WHOEVER G630 (G5772) απολελυμενην HER WHO HAS BEEN PUT AWAY G1060 (G5661) γαμηση SHALL MARRY, G3429 (G5736) μοιχαται COMMITS ADULTERY.