Song of Songs 7:4

Hungarian(i) 4 A te nyakad, mint az elefánttetembõl csinált torony;