Song of Songs 7:4

Danish(i) 4 Din Hals er som Elfenbenstaarnet, dine Øjne ere Fiskedamme i Hesbon ved Bath-Rabbins Port, din Næse er som Lihanons Taarn, der skiler ud imod Damaskus.