Song of Songs 8

Hungarian(i) 1 Vajha lennél nékem én atyámfia, ki az én anyámnak emlõjét szopta, 2 Elvinnélek, bevinnélek anyámnak házába, 3 Az õ balkeze az én fejem alatt, 4 Kényszerítlek titeket, Jeruzsálemnek leányai, 5 Kicsoda ez a ki feljõ a pusztából, 6 Tégy engem mintegy pecsétet a te szívedre, 7 Sok vizek el nem olthatnák e szeretetet: 8 Kicsiny húgunk van nékünk, 9 Ha õ kõfal, 10 [Mikor] én [olyan leszek, mint] a kõfal, 11 Szõlõje volt Salamonnak Baálhamonban, 12 Az én szõlõmre, mely én reám néz, nékem gondom lesz: 13 Oh te, a ki lakol a kertekben! 14 Fuss én szerelmesem,