Psalms 136

Hungarian(i) 1 Magasztaljátok az Urat, mert jó; mert örökkévaló az õ kegyelme. 2 Magasztaljátok az istenek Istenét; mert örökkévaló az õ kegyelme. 3 Magasztaljátok az uraknak Urát; mert örökkévaló az õ kegyelme. 4 A ki nagy csodákat mûvel egyedül; mert örökkévaló az õ kegyelme. 5 A ki teremtette az egeket bölcseséggel; mert örökkévaló az õ kegyelme. 6 A ki kiterjesztette a földet a vizek fölé; mert örökkévaló az õ kegyelme. 7 A ki teremtette a nagy világító testeket; mert örökkévaló az õ kegyelme. 8 A napot, hogy uralkodjék nappal; mert örökkévaló az õ kegyelme. 9 A holdat és csillagokat, hogy uralkodjanak éjszaka; mert örökkévaló az õ kegyelme. 10 A ki megverte az égyiptomiakat elsõszülötteikben; mert örökkévaló az õ kegyelme. 11 A ki kihozta Izráelt azok közül; mert örökkévaló az õ kegyelme. 12 Hatalmas kézzel és kifeszített karral; mert örökkévaló az õ kegyelme. 13 A ki kétfelé választotta a veres tengert; mert örökkévaló az õ kegyelme. 14 És átvitte Izráelt annak közepén; mert örökkévaló az õ kegyelme. 15 Faraót pedig és seregét a veres tengerbe meríté; mert örökkévaló az õ kegyelme. 16 A ki vezérlette népét a pusztában; mert örökkévaló az õ kegyelme. 17 A ki nagy királyokat vert le; mert örökkévaló az õ kegyelme. 18 És megvert hatalmas királyokat; mert örökkévaló az õ kegyelme. 19 Szíhont, az Emoreusok királyát; mert örökkévaló az õ kegyelme. 20 Meg Ógot, a Básán királyát; mert örökkévaló az õ kegyelme. 21 És örökségül adta az õ földjüket; mert örökkévaló az õ kegyelme. 22 Örökségül szolgájának, az Izráelnek; mert örökkévaló az õ kegyelme. 23 A ki megemlékezett rólunk alacsonyságunkban; mert örökkévaló az õ kegyelme. 24 És megszabadított minket elleneinktõl; mert örökkévaló az õ kegyelme. 25 A ki eledelt ad minden testnek; mert örökkévaló az õ kegyelme. 26 Magasztaljátok az egek Istenét; mert örökkévaló az õ kegyelme!