Numbers 13:2-15

Hungarian(i) 2 És szóla az Úr Mózesnek, mondván: 3 Küldj férfiakat, hogy kémleljék meg a Kanaán földét, a melyet én adok Izráel fiainak; az õ atyáiknak mindenik törzsébõl egy-egy férfiút küldjetek, mind olyat, a ki fõember közöttök. 4 Elküldé azért õket Mózes Párán pusztájából az Úr rendelése szerint; és azok a férfiak mindnyájan fõemberek valának Izráel fiai között. 5 Ezek pedig azoknak nevei: A Rúben nemzetségébõl Sámmua, a Zakhúr fia. 6 A Simeon nemzetségébõl Safát, a Hóri fia. 7 A Júda nemzetségébõl Káleb, a Jefunné fia. 8 Az Izsakhár nemzetségébõl Igál, a József fia. 9 Az Efraim nemzetségébõl Hósea, a Nún fia. 10 A Benjámin nemzetségébõl Pálthi, a Rafú fia. 11 A Zebulon nemzetségébõl Gaddiel, a Szódi fia. 12 A József nemzetségébõl, a Manasse nemzetségébõl Gaddi, a Szúszi fia. 13 A Dán nemzetségébõl Ammiél, a Gemálli fia. 14 Az Áser nemzetségébõl Szenthúr, a Mikaél fia. 15 A Nafthali nemzetségébõl Nahbi, a Vofszi fia.