Isaiah 45:14

HOT(i) 14 כה אמר יהוה יגיע מצרים וסחר כושׁ וסבאים אנשׁי מדה עליך יעברו ולך יהיו אחריך ילכו בזקים יעברו ואליך ישׁתחוו אליך יתפללו אך בך אל ואין עוד אפס אלהים׃