Luke 17:30

FinnishPR(i) 30 samoin käy sinä päivänä, jona Ihmisen Poika ilmestyy.