Luke 17:30

BKR(i) 30 Takť nápodobně bude v ten den, když se Syn člověka zjeví.