Luke 17:30

PBG(i) 30 Takci też będzie w on dzień, którego się Syn człowieczy objawi.