John 6:66

Danish(i) 66 Fra den Tid traadte mange af hans Disciple tilbage og vandrede ikke mere med ham.