John 6:66

Bulgarian(i) 66 Поради това мнозина от учениците Му се върнаха назад и повече не ходеха с Него.