John 6:66

Croatian(i) 66 Otada mnogi učenici odstupiše, više nisu išli s njime.