Psalms 147:7

DSV(i) 7 Zingt den HEERE bij beurte met dankzegging; psalmzingt onzen God op de harp.