Psalms 147:7

BKR(i) 7 Zpívejte Hospodinu s díkčiněním, zpívejte žalmy Bohu našemu na citaře,