Psalms 109:30

DSV(i) 30 Ik zal den HEERE met mijn mond zeer loven, en in het midden van velen zal ik Hem prijzen.