Psalms 109:30

BKR(i) 30 Slaviti budu Hospodina velice ústy svými, a u prostřed mnohých chváliti jej budu,