Psalms 109:30

PBG(i) 30 Będę Pana wielce wysławiał usty swemi, a w pośród wielu chwalić go będę.