Philippians 2:6

DSV(i) 6 Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn;