Hebrews 13:8

DSV(i) 8 Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid.