John 1:1

DSV(i) 1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.